Create a portfolio website.

Build your online portfolio quickly and easily.

Saga Santala

saga.santala@hotmail.com
Helsinki, Finland
Aalto University, School of arts, design and architecture

About

EN: Hi! I'm Saga Santala, a 25-year-old Collaborative and Industrial Design (MA) student from Aalto University, School of arts, design and architecture. In my studies I focus on service design and strategic design. In my bachelor studies, I have focused on product design, project management, marketing and package design. On my third study year, I was a project manager in a product development project for Wärtsilä. We were a team of 11 people, with multicultural and interdisciplinary backgrounds. My strengths as a project manager and co-worker are responsibility taking, fairness and positive humor. I had my internship as a digital planner/AD-trainee at media agency Dagmar Oy in summer 2014. My work assignments consisted of graphic design and assisting with digital marketing, social media and web-analytics. I enjoy work where I can challenge my self and use my personality. My opinion is, that you learn best by doing! --------------------------------- FI: Olen Saga Santala, 25v. Opiskelen pääaineenani teollista muotoilua Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Sivuaineina olen opiskellut pakkaussuunnittelua ja markkinointia. Toimin kolmantena opiskeluvuotenani projektipäällikkönä Wärtsilälle toteutetussa tuotekehitysprojektissa. Olimme 11 henkinen, monikulttuurinen ja poikkitieteellinen tiimi. Vahvuuksiani projektipäällikön tehtävässä ovat vastuuntuntoisuus, oikeudenmukaisuus ja huumori. Suoritin kesällä 2014 työharjoitteluni AD-harjoittelijana mediatoimisto Dagmar Oy:ssa. Työtehtäviini kuuluivat erilaiset graafisen suunnittelun tehtävät. Samalla pääsin näkemään ja avustamaan digimarkkinoinnin, sosiaalisen median ja web-analytiikan työtehtäviä. Työssä haluan ymmärtää asioita monipuolisesti ja hyödyntää persoonaani. Erityisesti innostun tehtävistä, joissa voin jatkuvasti kehittyä ja oppia uutta. Tekemällä oppii parhaiten!

Skills