Create a portfolio website.

Build your online portfolio quickly and easily.

SUUNTO ZONE

EN: An attachable compass for a versatile target group, made for Suunto. The project included a typical designing process from benchmarking to concepting. Microstation was used for 3D-modelling and rendering. Finally I presented my idea, including an advertising campaign, to Suunto representatives. Spring 2013 FI: Kiinnitettävä kompassi, joka sopii monipuoliselle käyttäjäryhmälle kaupunkituristista vaeltajaan, yksilötyö Suunnolle. Projekti sisälsi tyypillisen muotoiluprosessin vaiheet taustatutkimuksesta ideointiin ja konseptointiin. 3D-mallintaminen sekä rendaaminen tapahtuivat Microstationilla. Lopuksi presentoin ideani ja sen ympärille suunnittelemani mainoskampanjan Suunnon edustajille. Kevät 2013