Create a portfolio website.

Build your online portfolio quickly and easily.

TUNA

EN: I designed the Tuna-logo for a cruiser that we made with two of my classmates. It's laser engraved on the bottom of the cruiser. Spring 2014 FI: Suunnittelemani Tuna-logo kahden opiskelijakollegani kanssa suunnittelmaamme cruiseriin. Logo on laserkaiverrettu cruiserin pohjaan. Kevät 2014

KAKSIN

EN: Kaksin is a jewel case for the engagement ring. It means in Finnish "the two of us". The package functions as a stand as well as keeps the ring safe. Autumn 2014 FI: Kaksin on kihlasormukselle suunniteltu korurasia. Tuotepakkaus tuo sormuksen näyttävästi esille ja toimii samalla säilytysrasiana. Syksy 2014

AITO

EN: Company gift for Safartica, made in a team of 3 people. MY PART: taking care of the schedule and organizing the work. I have also affected a lot on the aesthetics and structure of the final product. Creo was used for 3D-modelling. Designers: Saga Santala, Ellinoora Rustholkarhu, Johanna Vuorelma. Pictures: Saga Santala. Autumn 2013 FI: Tuotelahja Safarticalle, 3 hengen tiimissä. OMA OSUUS: Vastuu aikatauluista ja organisoinnista, lopputuotteen estetiikassa ja rakenteessa vahvasti oma kädenjälki esillä. Mallintamisessa käytetty Creoa. Suunnittelijat: Saga Santala, Ellinoora Rustholkarhu, Johanna Vuorelma Valokuvat: Saga Santala. Syksy 2013

KUTSU

EN: A bench for a competition (Design Museum Boston, Street Seats Design Challenge), in a team of 3 people. MY PART: scheduling, benchmarking, ideating, writing reports in english and preparing the prototype: making the wooden part and aluminium casts out of 3D-printings. Designers: Saga Santala, Emma Luukkala, Miro Virta. Kevät 2013 FI: Kilpailutyö (Design Museum Boston, Street Seats Design Challenge), 3 hengen tiimissä. OMA OSUUS: Aikataulutus, taustatutkimus, ideointi, englannin kielisten raporttien laatiminen sekä prototyypin valmistus: puun työstö ja alumiinivalut 3D-tulosteista. Suunnittelijat: Saga Santala, Emma Luukkala, Miro Virta. Spring 2013

SUUNTO ZONE

EN: An attachable compass for a versatile target group, made for Suunto. The project included a typical designing process from benchmarking to concepting. Microstation was used for 3D-modelling and rendering. Finally I presented my idea, including an advertising campaign, to Suunto representatives. Spring 2013 FI: Kiinnitettävä kompassi, joka sopii monipuoliselle käyttäjäryhmälle kaupunkituristista vaeltajaan, yksilötyö Suunnolle. Projekti sisälsi tyypillisen muotoiluprosessin vaiheet taustatutkimuksesta ideointiin ja konseptointiin. 3D-mallintaminen sekä rendaaminen tapahtuivat Microstationilla. Lopuksi presentoin ideani ja sen ympärille suunnittelemani mainoskampanjan Suunnon edustajille. Kevät 2013

CV